I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale noastre , în calitate de operator de date. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet https://montajreparatii-acoperisuri.ro/.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul / preferinţele / obişnuințele dumneavoastră în cadrul deținătorul website-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă crea cont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, deținătorul website-ului va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în care alegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unui produs disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail în baza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizați comanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocate de deținătorul website-ului, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră și deținătorul website-ului.  Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră și deținătorul website-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea deținătorul website-ului de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonați prin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul website-ului de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului, deținătorul website-ului prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea și bifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletter disponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinând comunicări comerciale.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al deținătorul website-ului de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul website-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina deținătorul website-ului (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contului meu, deținătorul website-ului va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul website-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul website-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul website-ului poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul website-ului în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul website-ului pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

– în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

– în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul website-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

– persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

– prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

– persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

– în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorul website-ului sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul website-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

– în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați pagina politica cookie.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: montajreparatiiacop@gmail.com


Declaratie De Confidentialitate


Confidentialitatea datelor personale a fost intotdeauna una dintre preocuparile principale ale SC DACHDEKER ROOF ONE SRL. De la fondarea sa DACHDEKER ROOF ONE a protejat confidentialitatea datelor tuturor respondentilor sai, nedivulgand informatiile personale sau raspunsurile individuale decat in cazul obtinerii consimtamantului expres al acestora. in acelasi mod, DACHDEKER ROOF ONE protejeaza identitatea tuturor celor care acceseaza site-urile sale. Va rugam sa cititi cu atentie politica noastra de confidentialitate pentru a afla informatii despre tipurile de date colectate prin intermediul site-urilor Web DACHDEKER ROOF ONE si despre modul de tratare a acestor informatii personale.

1. INFORMATII COLECTATE

Site-urile Web DACHDEKER ROOF ONE colecteaza informatii in doua moduri: (1) indirect (de exemplu, prin tehnologia site-ului) si (2) direct (de exemplu, atunci cand dvs., ca vizitator, introduceti in mod voluntar anumite informatii in paginile noastre). Informatiile colectate indirect DACHDEKER ROOF ONE colecteaza in mod indirect anumite informatii referitoare la utilizarea site-urilor sale Web. Unul dintre principalele tipuri de informatii este cel referitor la volumul si structura traficului (de exemplu, numarul zilnic de vizitatori ai unui site sau ai unei pagini). Aceste informatii sunt colectate indirect, prin intermediul anumitor mijloace (de exemplu, cu ajutorul adresei IP, care este un numar asignat automat calculatorului dvs., de fiecare data cand navigati pe Internet). Serverele Web (calculatoarele care gazduiesc paginile Web) identifica automat calculatorul dvs. dupa adresa IP. Atunci cand vizitati o pagina DACHDEKER ROOF ONE, serverele noastre obtin automat adresa IP a calculatorului dvs. Doar anumiti administratori pot accesa aceste informatii, care sunt utilizate doar in scopuri administrative si de planificare, pentru o mai buna satisfacere a nevoilor utilizatorilor, pentru imbunatatirea continutului site-ului si pentru personalizarea continutului si aspectului site-ului pentru anumiti utilizatori sau anumite categorii de utilizatori. Alte tipuri de informatii colectate indirect sunt cele stocate in asa numitele “cookie-uri.” Cookie-urile sunt mici fisiere cu informatii electronice pe care un site Web le transfera pe hard-discul utilizatorului pentru a ajuta vizitatorul in timpul prezentei sale pe site-ul respectiv. Anumite site-uri DACHDEKER ROOF ONE utilizeaza cookie-uri pentru a stoca codul utilizatorului, astfel incat acesta sa nu fie nevoit sa reintroduca informatiile de fiecare data cand viziteaza site-ul. Utilizarea cookie-urilor este o practica standard pe Internet. Desi majoritatea browserelor Web accepta automat cookie-uri, decizia de a le accepta sau nu va apartine. De obicei, un browser poate fi setat pentru a impiedica acceptarea cookie-urilor sau pentru a va anunta de fiecare data cand va este trimis un cookie. Chiar si fara acceptarea cookie-urilor, utilizatorii pot avea acces la majoritatea caracteristicilor oferite de site-urile Web DACHDEKER ROOF ONE. Uneori, putem apela la serviciile unor agentii de publicitate pentru a ne publica anumite anunturi. Aceste companii pot utiliza cookie-uri si tag-uri de actiune pentru a masura eficienta publicitatii. Toate informatiile colectate de catre aceste firme prin intermediul cookie-urilor si tag-urilor de actiune sunt complet anonime. Informatiile colectate direct DACHDEKER ROOF ONE colecteaza si anumite informatii introduse in mod voluntar de catre utilizator, cum ar fi numele si adresa de e-mail. Atunci cand colectam asemenea informatii, va vom informa in legatura cu motivul solicitarii si modurile in care vor fi utilizate aceste informatii. Depinde doar de dvs. daca doriti sa ne furnizati aceste informatii sau nu. Datele personale sunt solicitate atunci cand un utilizator se inregistreaza pe un site sau solicita servicii Web. Aceste informatii sunt complet confidentiale si vor fi utilizate doar in cazul in care dorim sa va contactam. Puteti opta pentru stergerea acestor informatii in orice moment. DACHDEKER ROOF ONE nu va oferi la schimb, nu va vinde si nu va oferi acces la baza sa de date cu utilizatori inregistrati nici unei terte parti.

2. COLECTAREA SI MODIFICAREA INFORMATIILOR PERSONALE SI A PREFERINTELOR

Daca primiti mesaje de e-mail din partea DACHDEKER ROOF ONE, dar doriti sa renuntati la aceste servicii, ne puteti solicita acest lucru oricand, trimitandu-ne un e-mail la adresa montajreparatiiacop@gmail.com.

3. SECURITATEA INFORMATIILOR

Angajatii DACHDEKER ROOF ONE inteleg nevoia de confidentialitate a utilizatorilor si, in consecinta, avem proceduri stricte de securitate pentru protejarea confidentialitatii informatiilor dvs. in cadrul DACHDEKER ROOF ONE exista un administrator al politicii de confidentialitate care se ocupa cu monitorizarea modurilor in care sunt tratate informatiile confidentiale. Accesul la datele personale este strict limitat la anumite persoane special instruite pentru a respecta politica noastra de confidentialitate. Chiar si accesul acestor angajati la datele confidentiale este restrictionat la informatiile strict necesare pentru activitatea lor. Mentinem in permanenta o evidenta a celor care acceseaza aceste date, pentru a preveni bresele de securitate.

4. STOCAREA INFORMATIILOR DE CATRE TERTI

Anumite informatii sunt stocate pentru DACHDEKER ROOF ONE de catre alte companii autorizate. Aceste companii sunt atent selectionate de catre DACHDEKER ROOF ONE, au acces limitat la informatiile dvs. si (ca si DACHDEKER ROOF ONE) nu vor oferi la schimb, nu vor vinde si nu vor oferi acces la aceste informatii nici unei terte parti.

5.COPIII SI CONFIDENTIALITATEA

DACHDEKER ROOF ONE incurajeaza parintii si tutorii sa petreaca impreuna cu copiii timp pe Internet si sa cunoasca intr-o masura cat mai mare site-urile vizitate de copiii lor. Site-urile DACHDEKER ROOF ONE nu vor contine informatii considerate nepotrivite pentru copii.

6. LEGATURI CATRE ALTE SITE-URI

Site-urile DACHDEKER ROOF ONE pot contine legaturi catre site-uri detinute si/sau operate de alte organizatii, ale caror politici de confidentialitate pot fi diferite de cele ale DACHDEKER ROOF ONE. Aceste site-uri pot colecta date si le pot utiliza in alte moduri decat DACHDEKER ROOF ONE. Va sugeram sa cititi politicile de confidentialitate ale tuturor site-urilor terte.

7. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

Aceasta politica de confidentialitate reprezinta un angajament al companiei DACHDEKER ROOF ONE fata de utilizatorii site-urilor sale. Totusi, anumite site-uri DACHDEKER ROOF ONE pot necesita informatii suplimentare si ca urmare, vor fi postate actualizari ale acestei politici. Din acest motiv, sugeram utilizatorilor preocupati de modul de colectare si utilizare a informatiilor lor personale sa consulte periodic politica de confidentialitate a fiecarui site. DACHDEKER ROOF ONE isi rezerva dreptul de a modifica politica de utilizare a informatiilor colectate in orice moment.

8. INTREBARI SI COMENTARII SUPLIMENTARE

Daca aveti intrebari si comentarii suplimentare referitoare la politica de confidentialitate DACHDEKER ROOF ONE, ne puteti contacta prin e-mail la adresa montajreparatiiacop@gmail.com.

Toate drepturile rezervate © 2024
💬 Cu ce te putem ajuta?
Call Now Button linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram